پنج‌شنبه 1 حوت|اسفند 1398 برابر با 20 فبروری 2020

برنامۀ حکومت برای برگشت‌کننده‌گان چیست؟

١٧ عقرب|آبان ١٣٩٦ 
جرأت: تنها در همین سال شمار زیادی از شهروندان افغانستان از کشورهای اروپایی به کشور برگشتند و در کنار کمک‌های سازمان مهاجرت جهانی حکومت افغانستان نیز 172 میلیون افغانی را به بازگشت کننده‌گان اختصاص داده است.

برای کسانی که دوباره به کشورشان بر می‌گردند، یک مقدار پول و همچنان یک نمره زمین را در نظر گرفته‌ایم و این زمین‌ها در 28 ولایت هستند و کار توزیع آن آغاز شده است. زمین‌های کابل و ننگرهار به زودی از سوی وزارت زراعت به ما می‌سپارند.

کمک‌ کشورهای اروپایی هم مختلف است و بر می‌گردد به کشور که چقدر کمک می‌کند.

ترنم سعیدی: متاسفانه حکومت افغانستان بسیار برنامه‌های شوم در پی مهاجرین داشته است. مهاجرین همه دار و ندار خود را در اینجا به فروش رساندند و به بسیار مشکل وارد اورپا شدند، اما مقام‌های حکومتی با این کشورها قسمی صحبت کردند که مهاجرین را دوباره به کشورشان می‌فرستد.

حکومت یک مقدار پول ناچیز و زمین خشک را به آنان می‌دهد، با این زمین چه‌کار کنند وقتی توان آبادی آن را ندارند؟

حلالی: معینیت امور جوانان تلاش دارد که برای جوانان آگاهی‌دهی کند تا کشور را ترک نکنند و بازگشته‌ها را با دسته‌گلی خوش‌آمدید گفتیم و این انگیزه را به برگشت کننده‌گان دادیم که افغانستان به آنان نیاز دارد.

چون معینیت بودجۀ مشخصی رد این بخش ندارد، تنها کاری که می‌تواند خوش آمدید گویی این جوانان بازگشت کننده است.

شماره پیامک : 0796804804

شماره پیامگیر: 0796308000