دوشنبه 1 ميزان|مهر 1398 برابر با 23 سپتمبر 2019

اخاذی و تهدید در فضای مجازی

١٦ عقرب|آبان ١٣٩٦ 
یاسین صمیم: در این اواخر ما شاهد رویدادهای زیادی در این مورد بوده‌ایم که خیلی تأسف بار است. البته این رویداد‌ها تنها مخصوص افغانستان نیست بل کشورهای پیشرفتۀ دنیا هم این گونه رویدادها را تجربه کرده‌اند.

هم اکنون هم دارند با این مشکل مبارزه می‌کنند، اگر به سطح کلان بیبینیم آمریکا و روسیه بخاطر همین مشکلات حک کردن و یا هم حملۀ سایبری اختلافات زیاد دارند و در انتخابات آمریکا این مشکل را رویسه گویا ایجاد کرده است.

از جانب دیگر افغانستان بامشکلات دست‌وپنجه نرم می‌کند که خیلی عادی است، اما برای شهروندان ما خیلی قیمت تمام می‌شود. ما شاهد گروه‌‌های بودیم که خود را دختر معرفی می‌کند بعدأ رابطه را با پسرها پیش می‌برند زمانی‌که پسرها بیشتر با آنها نزدیک می‌شود و با گرفتن تصویر او را تهدید کرده و اخاذی می‌کنند.  اما وزارت مخابرات بخشی به نام امنیت سایبری دارد، زمانی که شهروندان با چنین مشکلاتی روبه‌رو می‌شوند به این این وزارت مراجعه کنند و ما در ظرف یک هفته جلو این مشکلات را می‌گیریم.

ساکت: متاسفانه ما در این اواخر شاید این گونه حوادث بودیم و دفتر نی هم از این ناحیه نگران است و با نهادهای امنیتی این موارد را شریک کردیم ، هفته گذشته با مسؤولین وزارت داخله دراین مورد بحث داشتیم. خوش‌بختانه تعداد از این افراد دسیسه‌ساز در بعضی ولایات افغانستان بازداشت شده‌اند.

به باور من مردم هم باید در این راستا محتاط بوده و رفتار و روابط‌‌شان را کنترل کنند تا شکار این افراد نشوند. بدبختانه که تاکنون مردم ما فرهنگ استفاده از تیلفون را بلد نیستند و در این بخش بیشتر خانواده‌ها از دست کودکان متضرر می‌شوند. مثلأ پدر تیلفونش را به کودکش می‌دهد و این کودک ناخواسته در صفحاتی نامناسب رفته و یا هم عکس‌های خانواده‌گی را شریک می‌سازد.

شماره پیامک : 0796804804

شماره پیامگیر: 0796308000