سه‌شنبه 6 حوت|اسفند 1398 برابر با 25 فبروری 2020

سود و زیان استفاده از تکنالوژی (Smartphone)

١٦ عقرب|آبان ١٣٩٦ 
جمعه خان: در گذشته‌ها ارتباطات رو در رو بود و ساحۀ ارتباطات محدود بود، اکنون جهان به یک دهکدۀ کوچکی تبدیل شده و محدودۀ ارتباطات ما وسیع شده است. ارتباطات در گذشته محدود و قبیلوی بود، اما حال گشترش تکنالوژی و تغییرات سبب شد که سطح ارتباطات مان وسیع شده و فرد نتواند تمام روابط خود را همیشه تازه داشته باشد و به زودی با همه در ارتباط باشد و به این اساس نیاز است که درک کنیم.

در چنینی شرایطی نیاز است درک کنیم که رسانه‌های اجتماعی و تکنالوژی در زنده‌گی ما تغییرات مفیدی را آورده و این تغییرات سبب پیشرفت جامعه نیز شده، اگر درست گفته باشم تکنالوژی ذهنیت جوانان را نیز توسعه داده است.

رابعه: تکنالوژی یک پدیدۀ تازه در افغانستان است، متاسفانه جوانان تا هنوز هم فرهنگ استفاده از این پدیده را درست بلد نشده‌اند. با توجه به این‌که تکنالوژی در گسترش روابط جوانان خیلی موثر بوده، اما بعضی روابط را کاملأ قطع کرده است. به عنوان مثال در گذشته وقتی یک‌جوان در روستا باشد، با خانواده و دوستانش بسیار روابط نزدیک دارد و در غم خوشی مردم اشتراک می‌کند. اکنون یک تلفون می‌کند و تسلیت می‌گوید و یا هم تبریکی که این کار در حقیقت همان رابطه عاطفی را خیلی متضرر میسازد، اما در کل تکنالوژی یک چیز مفید در زنده‌گی جوانان بوده و من از این پدیدۀ تازه خیلی خرسندم.

شماره پیامک : 0796804804

شماره پیامگیر: 0796308000