دوشنبه 1 ميزان|مهر 1398 برابر با 23 سپتمبر 2019

کار پارلمان جوانان به کجا رسیده است؟

٨ جوزا|خرداد ١٣٩٦ 
حضرت‌الله شریفی، مسؤول برنامه‌های معینیت امور جوانان: برنامه‌های پارلمان جوانان خیلی خوب پیش میرود و قرار است که تا یک ماه دیگر جلسه عمومی در کابل برگزار شود. این پارلمان به اساس یک نیاز در میان نسل جوان ایجاد شده که دورۀ کاری‌اش برای دو سال است، اما اکنون که از عمرش نزدیک به شش ما می‌گذرد توانسته برنامه‌های خوب آموزشی و همچنان ایجاد ارتباط در  میان خود داشته باشند. ما تلاش کردیم که این دور پارلمان جوانان نسبت به دیگر دوره‌ها متفاوتر و بهتر باشد، چون این‌بار از سرار افغانستان اعضای این پارلمان انتخاب شده و بشتر کسانی‌که در این پارلمان کار می‌کنند، جوانان فعالی هستند که در نهاد مصروف بوده و یا هم خودشان نهاد داشته‌اند.

نذیراحمد محسنی، فعال مدنی: پارلمان جوانان یک نهاد آموزشی است و من خیلی هم از این‌ها انتظار ندارم. اما من به این باروم که جوانان از هر قوم از هر ملیت گردهم جمع شده و با هم در تماس باشند که این گردهم آمدن فضای وحدت ملی و یک‌پارچه‌گی را در میان جوانان نهادینه می‌سازد. تاکنون این پارلمان چه‌کار کرده من اطلاع ندارم و کارهای این‌ها هم رسانه‌یی نشده است، این که من هم عضو پالمان جوان در دور نخست بودم درک می‌کنم چالش‌های فراوانی وجود دارد، بیشتر جوانان در دورۀ نخست پارلمان افکار سمتی داشتند و تلاش داشتند که منافع سمتی‌ و زبانی‌شان را مطرح کنند.

محمدآصف جلال‌زی: پارلمان جوانان یک نهاد نظارتی است و ما تلاش داریم که مسؤولیت‌های خود را به شکل درست آن انجام دهیم. اکنون هم در بیشتر کمیسیون‌های که از طرف دولت ایجاد می‌شود، نماینده‌های پارلمان جوانان حضور دارند بحث که آقای محسنی داشتند در مورد موضوعات قومی خوش‌بختانه در این دور پارلمان این گونه موضوعات دیده نمی‌شود. در دورهای قبلی اعضای پارلمان جوانان از مکاتب و دانشگاه‌ها انتخاب می‌شدند، اما اکنون از نهادهای راه یافته‌اند و جوانانی که اکنون در پارلمان جوانان حضور دارند خیلی توانمند و مبارز هستند .

شما هم می‌توانید دیدگاه‌های‌تان را با ما شریک سازید:

شمارۀ پیامک: 0796804804

شمارۀ پیام‌گیر: 0796308000

و فیس‌بوک سلام‌وطندار: facebook/salamwatandar