يک‌شنبه 31 سنبله|شهریور 1398 برابر با 22 سپتمبر 2019

چه‌گونه‌گی شیوۀ عرضۀ خدمات مرکز مشوره‌دهی خدمات صحی جنسی برای جوانان

٨ جوزا|خرداد ١٣٩٦ 
نقیب‌الله زیار، مسؤول صحت نوجوانان و معارف وزارت صحت عامه: مراکز مشوره‌دهی در کابل و دو شهر بزرگ افغانستان «بلخ و ننگرها» فعالیت دارد که جوانان می‌توانند به گونۀ مستقیم در این مراکز مشوره‌های صحی می‌گیرند و می‌آموزند که برای حل مشکلات‌ جنسی‌شان نزد کدام دکتر مراجعه کنند.

بیشتر جوانانی که تازه به بلوغ می‌رسند از تغییرات هرمونی در وجودشان می‌هراسند و به خاطر حل این مشکلات به مراکز خدمات مشوره‌دهی مراجعه کرده و مشورۀ صحی می‌گیرند. در واقع این مراکز مشکلات زیادی جوانان را حل کرده و حتا در کاهش خودکشی‌ها می‌تواند سودمند واقع شود. در صورتی که یک جوان از مریضی HIV  رنج می‌برد و به این مرکز مراجعه کند، راه‌های خوبی به او پیشنهاد می‌شود که در واقع این مشاوره‌ها سودمند هستند.

امروزه در جامعۀ سنتی جوانان رفتن به مراکز صحی را ننگ می‌دانند، اما رفتن به این مراکز و دریافت مشاوره از طریق تیلفون خیلی از مشکلات جوانان را حل کرده است.

گل‌احمد حیدری، یکی از جوانان فعال: ایجاد این مراکز توسط وزارت صحت عامه قابل قدر است، چون در شرایط کنونی جوانانی که مشکلات صحی دارند، نمی توانند با کسی شریک کنند و مطرح کردن مشکلات جنسی در افغانستان خیلی مشکل است. از این رو یگانه راه حل دریافت خدمات مشاوره از طریق تیلفون است که جوانان با خیال راحت مشکلات صحی‌شان را مطرح می‌کنند.

در چنین شرایطی که جامعۀ سنتی بیشتر جوانان را ناگزیر به پنهان کردن مشکلات صحی و جنسی‌شان کرده، ساخت این مراکز اقدام نیک است.

شما هم می‌توانید دیدگاه‌های‌تان را با ما شریک سازید:

شمارۀ پیامک: 0796804804

شمارۀ پیام‌گیر: 0796308000

و فیس‌بوک سلام‌وطندار: facebook/salamwatandar