پنج‌شنبه 1 حوت|اسفند 1398 برابر با 20 فبروری 2020

خون‌بها جایگزین بد دادن در غزنی

٨ جوزا|خرداد ١٣٩٦ 
مسکا قدیری، مسؤول زنان کمیسیون مستقل حقوق بشر در کابل: فرهنگ بد دادن در کابل و دیگر شهرهای که نهاد‌های عدلی و قضایی فعال هستند و همچنان نهادهای حقوق بشر فعالیت دارند در حال کاهش دیده می‌شود ما در هشت ماه اخیر تنها شش قضیه بد دادن را ثبت نمودیم در حالی‌که در سال گذشته بیشتر از این بود.

روند کاهش این فرهنگ بخوبی در چندسال اخیر قابل دید است که خوشبختانه به اساس آگاهی مردم نسبت به این‌که حق دارند آزاد زنده‌گی کند و برای این فرهنگ بد مبازره کنند، خوب بوده است.

اما چیزی که باید بگویم این است که بد دادن در برخی از ولایات مثل غزنی جایش به یک فرهنگ دیگر عوض کرده است. این هم جای خوشی است اما از دید دیگر باز هم قابل ‌گرانی است. اگر به غزنی نگاه شود در این ولایت عوض بد دادن، خون‌بها داده می‌شود، اما این کار را باز هم نهادهای عدلی و قضایی نمی‌کنند، بل جرگه‌ها تصمیم می‌گیرند.

ما تلاش داریم که این مسؤولیت را حکومت به عهده بگیرد و نهادهای عدلی و قضای این فیصله را انجام دهند.

بخت‌محمد بختیاری، عضوی اکادمی علوم افغانستان: در حقیقت تبدیل شدن فرهنگ بد دادن به پول خون‌بها به سود شهروندان نیست، بل یک نوع نقض دیگری قانون است و باید مردم افغانستان بدانند که این مسؤولیت نهادهای عدلی و قضایی‌ست و به دادگاه‌ها رجوع کنند.

باور من این است، تمامی نهاد‌های که در این راستا یک‌جا کار می‌کنند باید متحدانه در این راستا عمل کرده و این فرهنگ جایش را به قانونی شدن پرونده‌ها بسپارد و من هم خرسند که این فرهنگ در حال کاهش است.

فرهنگ بد دادن بیشتر در روستاها به ویژه‌ روستاهای ناامنی مروج است و باید برای نابودی این فرهنگ فعالیت‌ها ما را بیشتر ساخته و برای مردم آگاهی‌دهی کنیم.

شما هم می‌توانید دیدگاه‌های‌تان را با ما شریک سازید:

شمارۀ پیامک: 0796804804

شمارۀ پیام‌گیر: 0796308000

و فیس‌بوک سلام‌وطندار: facebook/salamwatandar