سه‌شنبه 2 ميزان|مهر 1398 برابر با 24 سپتمبر 2019

مشکلات صحی استفاده از تابلیت‌های روان‌گردان

٨ جوزا|خرداد ١٣٩٦ 
بشیر احمد سروری، مسؤول بخش صحت‌روانی و سوء استفاده از مواد مخدر وزارت صحت عامه: متاسفانه استفاده‌کننده‌گان تابلیت‌های روان‌گردان یا تابلیت «K» در افغانستان رو به افزایش است. چیزی که بسیار نگران کننده  و خطرناک شمرده می‌شود استفادۀ بیشتر جوانان در افغانستان از این تابلیت‌هاست چون آنان شرایطی برای استفاده  و شیوۀ استفاده از این تابلیت‌ها را ندارند. در بسیاری موارد دیده شده که جوانان از این تابلیت‌ها استفاده کرده‌ و جان‌شان را از دست داده‌اند.

در حقیقت استفاده از تابلیت‌‌های روان‌گردان جوانان را از لحاظ صحی با مشکلات زیادی روبه‌رو  می‌کند. نخست برای استفاده‌کننده‌گان که البته بیشترشان جوانان هستند روشن نمی‌شود و به مرور زمان استخوان‌ها را ضعیف می‌سازد، قدرت جنسی‌ را کاملأ از بین می‌برد.

بیشتر جوانان به خاطر افزایش قدرت جنسی از این تابلیت‌ها استفاده می‌کنند، اما بر عکس تأثیر دارد تا استفاده نکند توان قرابت جنسی را ندارند.

دکتر فهیم سلطانی: باور من  این است که جوانان ناآگاه از تابلیت‌ها استفاده می‌کنند و این استفاده‌کننده‌های ناآگاه بیشتر تقلیدی هستند و از دیگران تقلید می‌کنند. باورشان این است که احمد از تابلیت‌ k استفاده می‌کند، من هم باید استفاده کنم.

در کشورهای منطقه و جهان از این تابلیت‌ها استفاده زیاد نمی‌شود، اما در افغانستان دسترسی ساده است، تابلیت‌ها اصلی نیست و سیستم مراقبت از کسانی که با مشکلات صحی روبه‌رو اند، وجود ندارد. چون هر بیماری و هر شوک از خود برنامۀ دارد که تا کنون در افغانستان وزارت صحت در این خصوص طرحی نریخته است.

همچنان با استفاده از این تابلیت‌ها در بخش صدری جوانان مشکلات زیادی به وجود می‌آید و شش‌ها و معده را نیز صدمه می‌رساند.