سه‌شنبه 2 ميزان|مهر 1398 برابر با 24 سپتمبر 2019

نگرانی از استفادۀ تابلیت‌های روان‌گردان و مشکلات ناشی از آن

٨ جوزا|خرداد ١٣٩٦ 
خیرالدین خیرخواه، رییس دانشکدۀ روانشناسی دانشگاه کابل: کشور‌های همسایه به نحوی در خلق مشکلات برای مردم افغانستان دخیل هستند.

تابلیت‌های روان‌گردان که به تابلیت «K» شهرت دارد از طریق تاجیکستان بیشتر وارد افغانستان می‌شود. جوانان به خاطر نشه‌شدن و حالت بیخودی از این تابلیت‌ها استفاده می‌کنند که میزان استفاده‌کننده‌های این تابلیت‌ها در ولایات همجوار و یا نزدیک سرحد تاجیکستان بیشتر می‌باشد.

استفاده از این تابلیت‌ها در جوامعی مانند افغانستان خیلی خطرناک است و می‎تواند در افزایش آمار معتادان نقش داشته باشد. اکنون افغانستان بیشتر از 3 میلیون معتاد دارد و استفاده روزافزون این تابلیت‌ها نگرانی افزایش شمار معتادان را بیشتر ساخته است.

صادرات تابلیت‌ K از سوی کشورهای منطقه به نحوی تجارت شمرده می‌شود و این تجارت روزی از جوانان افغانستان قربانی خواهد گرفت.

راشد رامز نویسنده: تابلیت‌های روان‌گردان در کشورهای بیشتر استفاده می‌شود که میزان جرایم بیشتر بوده و در افغانستان هم روز‌به‌روز میزان استفاده کننده‌گان این تابلیت‌ها میان نسل‌جوان بیشتر دیده می‌شود.

در همین حال بیشتر کسانی‌که دست به جرایم زنده‌اند، معتاد این تابلیت‌ها بوده‌اند. استفاده از تابلیت K در کنار این‌که مشکلات زیاد اخلاقی و بدرفتاری را در کشور زیاد می‌کند ، جوانان از دوستان و خانواده‌های‌شان هم فاصله می‌گیرند .

شما هم می‌توانید دیدگاه‌های‌تان را با ما شریک سازید:

شمارۀ پیامک: 0796804804

شمارۀ پیام‌گیر: 0796308000

و فیس‌بوک سلام‌وطندار: facebook/salamwatandar