چهارشنبه 20 قوس|آذر 1398 برابر با 11 دسمبر 2019

رونق خرید و فرش پایان‌نامه‌های دورۀ تحصیلی در میان جوانان

٨ حوت|اسفند ١٣٩٥ 
در بخش اول برنامه یعنی دانشجو، سوسن اسد سراغ شماری از دانشجویان رفته و موضوع خرید و فروش پایان‌نامه‌ها را با آن‌ها در میان گذاشته است. در بخش دوم یعنی شهروند دیدگاه‌های شهروندان را از ولایات گوناگون خواهیم داشت و در بخش سوم یعنی دادخواهی نیز گفت‌وگویی داریم با یکی از استادان دانشگاه که دربارۀ نحوۀ تهیه و تدوین پایان‌نامه‌ها صحبت خواهد کرد و در پایان سخنان سخنگوی وزات تحصیلات عالی را پیرامون فروش پایان‌نامه‌ها خواهیم شنید.

دسترسی آسان به پایان‌نامه و همچنان پایین بودن سطح دانش دانشجویان برای تهیۀ و تدوین پایان‌نامۀ علمی از جمله موضوعاتی است که فرهنگ خریدوفروش پایان‌نامه‌ها را در میان جوانان گسترش داده است. اما وزارت تحصیلات عالی با ایجاد دیتابیس وعده داده که جلو خرید و فروش را خواهد گرفت.

شمارۀ پیامک: 0796804804

شمارۀ پیام‌گیر: 0796308000

و فیس‌بوک سلام‌وطندار: facebook/salamwatandar