پنج‌شنبه 1 حوت|اسفند 1398 برابر با 20 فبروری 2020

مراکز آماده‌گی کانکور در راه‌یافتن جوانان به دانشگاه‌ها تا چه اندازه مؤثر بوده اند؟

٨ حوت|اسفند ١٣٩٥ 
در بخش اول برنامه یعنی دیدگاه جوان، سوسن اسد با جمعی از دانشجویان پیرامون مراکز آموزشی گفت‌وگو کرده است. در بخش ادارۀ پاسخگو به سراغ مقام‌های وزارت معارف کشور و مسؤولین مراکز آماده‌گی کانکور رفته‌ایم و در بخش سوم یعنی رهبران نوظهور نیز نظر یکی از این رهبران جوان را پیرامون کیفیت و شیوۀ آموزش در مراکز آموزشی را جویا شده‌ایم. 

موجودیت مراکز آموزشی آماده‌گی کانکور برای جوانان بسیار تأثیرگذار بوده است و تعداد زیادی ازجوانان با فرا گرفتن دروس این کورس‌ها توانسته‌اند به دانشگاه‌های دولتی راه یابند؛ عدم نظارت درست از این مراکز و همچنان عدم موجودیت این مراکز در ولایات دوردست از جمله چالش‌هایی است که جوانان با آن روبه‌رو هستند.

شما هم می‌توانید دیدگاه‌های‌تان را با ما شریک سازید:

شمارۀ پیامک: 0796804804

شمارۀ پیام‌گیر: 0796308000

و فیس‌بوک سلام‌وطندار: facebook/salamwatandar