پنج‌شنبه 1 حوت|اسفند 1398 برابر با 20 فبروری 2020

دو درصد از عواید شهرداری‌ها به جوانان اختصاص خواهد یافت

٨ حوت|اسفند ١٣٩٥ 
در بخش دانشجو سراغ دانشجویان کابل و ولایات رفته‌ایم و پرسیده‌ایم که به نظر آن‌ها این پول اختصاص یافته باید در کدام بخش‌ها به مصرف برسد. در بخش شهروند دیدگاه‌های شهروندان ولایات را داریم که در مورد اولویت‌های‌شان صحبت کرده‌اند و در اخیر در بخش دادخواهی دیدگاه‌های حضرت‌الله شریفی رییس برنامه‌های معینیت امور جوانان و منیره یوسف‌زاده سخنگوی ارگان‌های محلی را در خصوص اجرای این طرح خواهیم شنید.

از گذشته هم شهرداری‌های افغانستان به خاطر مشارکت جوانان در صفایی و نگه‌داری شهر با آن‌ها برنامه‌های داشتند؛ اما اکنون این برنامه‌ها افرایش یافته است. این موضوع چندی پیش توسط معین شهرداری‌های ارگان‌های محلی بیان شد. وی بیان داشت که این معینیت برای مشارکت هر چه بیشتر جوانان دو درصد از عواید شهرداری‌ها را به رشد ظرفیت‌های جوانان به مصرف خواهد رساند. این پول در قسمت برگزاری برنامه‌های ادبی، فرهنگی و ورزشی بیشتر به مصرف میرسد

شما هم می‌توانید دیدگاه‌های‌تان را با ما شریک سازید

شمارۀ پیامک: 0796804804

شمارۀ پیام‌گیر: 0796308000

و فیس بوک سلام‌وطندار: facebook/salamwatandar