يک‌شنبه 31 سنبله|شهریور 1398 برابر با 22 سپتمبر 2019

کاهش روزافزون فرار جوانان از کشور

١٦ عقرب|آبان ١٣٩٥ 
زهرا قاری‌زاده رییس جوانان رضاکار معینیت امور جوانان می‌گوید: افغانستان از لحاظ نفوس کشوری جوان است. اما جوانان امروز خود را مسوول آبادی این کشور نمی‌دانند و به قیمت از دست دادن جان خود حاضرند کشور را ترک کنند. معینیت امور جوانان در این راستا تلاش‌های زیادی را از طریق برنامه‌های آگاهی عامه انجام داده است.

حسام  استاد دانشگاه: علت فرار جوانان برای همه واضح است: ناامنی، بی‌کاری و فقر اقتصادی. در گذشته این فرارها بیشتر بود؛ اما اکنون رو به کاهش است. حکومت در درجه اول مسوول است که چرا زمینۀ کار را برای جوانان مساعد نکرده است.

الیاس‌الدین محمدی یک تن از دانشجویان می‌گوید: نباید بگویم که فرار جوانان بل‌که باید بگویم فراردادن نسل جوان از کشور. چون فرصت‌های کاری و تحصیلی وجود ندارد و امید برای فردا در این‌جا وجود ندارد. تا زمانی که واسطه نداشته باشید، نمی‌توانی کار پیدا کنید.