پنج‌شنبه 1 حوت|اسفند 1398 برابر با 20 فبروری 2020

سنت‌های ناپسند هنوز هم مانع حضور دختران در نهادهای تحصیلی می‌شود

١٦ عقرب|آبان ١٣٩٥ 
سلطان‌علی رحیمی یک تن از فعالان مدنی می‌گوید: سنت‌های ناپسند سبب شده است که حضور دختران جوان در پروسه‌های تحصیلی کم‌رنگ شود. اما بعضی موضوعات دیگر هم است که این معضل را نیرو بخشیده است. از چالش‌های امنیتی شروع تا دور بودن مکاتب دخترانه.

روشن روشنیان معاون انجمن نگرش نو: ما شاهد حضور پررنگ دختران جوان هستیم. رجوع دختران به نهادهای تحصیلی روز به روز بیشتر می‌شود. اما چالش‌ها همچنان باقی است: در بعضی از روستاهای افغانستان دختران فرصت دارند که تنها تا صنف ششم درس بخوانند. ناامنی، دوربودن مکاتب دخترانه، موجودیت استاد مرد در نهادهای تحصیلی دخترانه از جمله چالش‌های موجود است که مانع حضور پررنگ دختران می‌شود .