سه‌شنبه 6 حوت|اسفند 1398 برابر با 25 فبروری 2020

حکومت برای جذب کدرهای جوان برنامه‌ریزیِ مشخصی ندارد

١٦ عقرب|آبان ١٣٩٥ 
محمد آهنگران، یکی از فعالان مدنی می‌گوید: حکومت افغانستان برای جذب جوانان متخصص برنامۀ مشخصی ندارد و اکنون در بیشتر وزارت‌خانه‌های افغانستان افراد غیرمسلکی استخدام شده‌اند که خدمات را درست برای شهروندان ارایه کرده نمی‌توانند.

در همین حال محمدیاسین صمیم، سخنگوی وزارت مخابرات می‌گوید: «ما برای 70 درصد کارمندان مسلکی نیازمند هستیم و اکنون تلاش داریم تا جوانان را از طریق رقابت آزاد در این پست‌ها استخدام کنیم.»