دوشنبه 1 ميزان|مهر 1398 برابر با 23 سپتمبر 2019

لت‌وکوب در مکتب‌ها دانش‌آموزان را به کدام‌سو می‌برد؟

٤ ميزان|مهر ١٣٩٥ 
 طرح برنامه

-          آغاز برنامه: سلام و معرفی موضوع برنامه و راه‌های ارتباط با شنونده‌ها

-          گزارش در مورد لت‌وکوب دانش‌آموزان.

-          معرفی عایشه صدیقی، دانش‌آموز پرتلاش

-          پرسش هفته

-          پیام‌های شنونده‌‌ها

-          ختم برنامه و معرفی راه‌های تماس و خداحافظی