دوشنبه 1 ميزان|مهر 1398 برابر با 23 سپتمبر 2019

برگزاری آزمون کانکور در ولایت بدخشان

٤ ميزان|مهر ١٣٩٥ 
طرح برنامه

-          آغاز برنامه: سلام و معرفی موضوع برنامه و راه‌های ارتباط با شنونده‌ها

-          گزارش از برگزاری آزمون کانکور به صورت خوب در ولایت بدخشان

-          معرفی هاشم یحیا، یکی از دانش‌آموزان که در پروژه‌های انسکو مدال کسب کند.  

-          پرسش هفته

-          پیام‌های شنونده‌ها

-          ختم برنامه و معرفی راه‌های تماس و خداحافظی