پنج‌شنبه 1 حوت|اسفند 1398 برابر با 20 فبروری 2020

شکایت دانش‌آموزان جوزجان از کمبود کتاب‌های درسی

٤ ميزان|مهر ١٣٩٥ 
طرح برنامه

آغاز برنامه؛ سلام و معرفی موضوع برنامه و راه‌های ارتباط با شنونده‌ها

گزارش شکایت دانش‌اموزان از کمبود کتاب‌های درسی در ولایت جوزجان

معرفی نیلوفر همکار، یکی از دانش‌آموزان موفق و صحبت‌های او دربارۀ برنامه‌های درسیِ روزانه‌اش

پرسش هفته

پیام‌های شنوندها

ختم برنامه و خداحافظی