پنج‌شنبه 1 حوت|اسفند 1398 برابر با 20 فبروری 2020

معرفی مرکز آموزشی سیدجمال‌الدین افغان در ولایت لوگر

١١ اسد|مرداد ١٣٩٥ 
آغاز برنامه:

سلام و معرفی موضوع برنامه، آدرس‌های انترنتی و شماره‌های تماس برنامه از سوی گردانندۀ برنامه

بخش دوم:

گفت‌وگو با یکی از آموزگاران مرکز آموزشی سیدجمال‌الدین افغان

بخش سوم:

دیدگاه شماری از دانش‌آموزان مرکز آموزشی سیدجمال‌الدین افغان در بارۀ نحوۀ آموزش این مرکز

بخش چهارم:

گفت‌وگو با مسؤول آموزشگاه در مورد خدمات آموزشی‌