يک‌شنبه 31 سنبله|شهریور 1398 برابر با 22 سپتمبر 2019

معرفی لیسۀ تجربوی هرات

٣١ سرطان|تیر ١٣٩٥ 
آغاز برنامه:

سلام و معرفی موضوع برنامه و راه‌های برقراری ارتباط با شنوندهها

گفت‌وگو با دانش‌آموزان، آموزگاران و مسؤولان این مرکز

بخش پایانی برنامه:

معرفی راه‌های تماس با برنامه و خداحافظی