پنج‌شنبه 1 حوت|اسفند 1398 برابر با 20 فبروری 2020

معرفی لیسۀ تجربوی هرات

٣١ سرطان|تیر ١٣٩٥ 
آغاز برنامه:

سلام و معرفی موضوع برنامه و راه‌های برقراری ارتباط با شنوندهها

گفت‌وگو با دانش‌آموزان، آموزگاران و مسؤولان این مرکز

بخش پایانی برنامه:

معرفی راه‌های تماس با برنامه و خداحافظی