دوشنبه 1 ميزان|مهر 1398 برابر با 23 سپتمبر 2019

معرفی مکتب نرسنگ در ولایت لوگر

٣١ سرطان|تیر ١٣٩٥ 
آغاز برنامه:

سلام و معرفی موضوع برنامه و راه‌های ارتباط با شنونده‌ها

صحبت با دانش‌آموزان این مرکز  

صحبت با آموزگاران مکتب 

صحبت با مسؤولان این مرکز

صحبت با دانش‌آموزان در مورد چگونگی تدریس و مشکلات آنان 

ختم برنامه و معرفی راه‌های تماس و خداحافظی