سه‌شنبه 2 ميزان|مهر 1398 برابر با 24 سپتمبر 2019

معرفی آموزشگاه کهکشان دانش

٣١ سرطان|تیر ١٣٩٥ 
آغاز برنامه: سلام و معرفی موضوع برنامه و راههای ارتباط با شنوندهها

صحبت با دانش‌آموزان این مرکز  

صحبت با آموزگاران این مرکز

صحبت با مسؤولان این مرکز

صحبت با دانش‌آموزان در مورد چگونگی تدریس و مشکلات دانش‌آموزان

ختم برنامه و معرفی راه‌های تماس و خداحافظی