پنج‌شنبه 1 حوت|اسفند 1398 برابر با 20 فبروری 2020

معرفی مکتب خصوصی فیضی در کندهار

٢٩ سرطان|تیر ١٣٩٥ 
آغاز برنامه: سلام و معرفی موضوع برنامه و راه‌های ارتباط با شنونده‌ها

گفت‌وگو با سرمعلم در مورد فعالیت‌های مکتب

گفت‌وگو با دانش‌آموزان در مورد روش‌های آموزشی مکتب

گفت‌وگو با یکی از آموزگاران مکتب فیضی

صحبت با دانش‌آموزان در مورد چهگونه‌گی درس و مشکلات دانش‌آموزان

ختم برنامه، معرفی راه‌های تماس و خداحافظی