پنج‌شنبه 1 حوت|اسفند 1398 برابر با 20 فبروری 2020

استخرها و مشکلات بهداشتی‌ آن‌ها برای جوانان

٢٠ سرطان|تیر ١٣٩٥ 
عبدالهادی فردا، مدیر عمومی نظارت ریاست محیط زیستی شهرداری کابل می‌گوید که ریاست حفظ محیطی و محیط زیستی شهرداری از حوض‌های سربسته و سوناها هر دو ما یک بار به صورت منظم نظارت می‌کند و ظاهراٌ بیشتر حوض‌های سر بسته با معیارهای صحی مطابقت دارند، اما تعداد کمی از حوض‌ها مشکلات خاص خود را دارند که همواره مورد تعقیب آن‌ها قرار داشته اند. آقای فردا می‌افزاید که اگر تخطی‌یی در این خصوص دیده شود، پس از هشدار جریمه می‌کنند و در صورت دوام تخطی درِ حوض را می‌بندند.

اما دکتر ذاکرحسین سلطانی می‌گوید که این حوض‌ها از لحاظ صحی مشکلات زیادی دارند، زیرا فلترهای مشخص در این حوض‌ها بسته نشده و همچنان از حضور افرادی که  مبتلا به امراض ساری اند در این حوض‌ها جلوگیری نمی‌شود.