دوشنبه 1 ميزان|مهر 1398 برابر با 23 سپتمبر 2019

معرفی آموزشگاه دنیا در ولایت لوگر

٢٠ سرطان|تیر ١٣٩٥ 
آغاز برنامه: احوال‌پرسی، معرفی موضوع برنامه و راه‌های ارتباط با شنونده‌ها

صحبت با یک از آموزگاران در حال آموزش در مورد شیوه‌های آموزشی این مرکز

گفت‌وگو با دانش‌آموزان ممتاز این مرکز آموزشی در ارتباط به چه‌گونه‌گی آموزش در این آموزشگاه

صحبت با مسؤول این آموزشگاه در رابطه به فعالیت‌های این مرکز

ختم برنامه و معرفی راه‌های تماس و خداحافظی