دوشنبه 1 ميزان|مهر 1398 برابر با 23 سپتمبر 2019

معرفی مکتب شهرک آریا

٩ جوزا|خرداد ١٣٩٥ 
بخش اول

آغاز برنامه

سلام و معرفی موضوع برنامه و آدرس‌های انترنتی و شماره‌های تماس برنامه توسط مجری

بخش دوم

گفت‌وگو با یکی از  دانش‌آموزان ممتاز این مکتب دربارۀ چه‌گونه‌گی آموزش

بخش سوم

گفت‌وگو با چند دانش‌آموز خردسال در صنف کامپیوتر و صحبت با استاد این صنف در رابطه با چه‌گونه‌گی آموزش کامپیوتر

بخش چهارم

گفت‌وگو با یکی از دانش‌آموزان خردسال و استاد صنف کی.جی

بخش پنجم

صحبت با مدیر لیسه و چه‌گونه‌گی آموزش در این مکتب

بخش ششم

معرفی آدرس‌های انترنتی و شماره‌های تماس، راه‌های ارتباط با برنامه، ختم و خداحافظی مجری