سه‌شنبه 2 ميزان|مهر 1398 برابر با 24 سپتمبر 2019

معرفی مکتب شهرک آریا

٩ جوزا|خرداد ١٣٩٥ 
بخش اول

آغاز برنامه

سلام و معرفی موضوع برنامه و آدرس‌های انترنتی و شماره‌های تماس برنامه

بخش دوم

گفت‌وگو با یکی از  دانش‌آموزان اول نمره در ارتباط به چه‌گونه‌گی درس و آموزش در این مکتب

بخش سوم

گفت‌وگو با چند تن از دانش‌آموزان خردسال در صنف کمپیوتر و صحبت با یکی از آموزگاران در ارتباط به چه‌گونه‌گی آموزش

بخش چهارم

صحبت با یکی از دانش‌آموزان خردسال و استاد صنف کی‌جی

بخش پنجم

صحبت با مدیر مکتب آریا و چه‌گونه‌گی آموزش

بخش ششم

معرفی آدرس‌های انترنتی و شماره‌های تماس و راه‌های ارتباط به برنامه، و ختم و خداحافظی