دوشنبه 1 ميزان|مهر 1398 برابر با 23 سپتمبر 2019

رقابت مکتب‌های دخترانه در ولایت خوست

٤ جوزا|خرداد ١٣٩٥ 




آغاز برنامه

سلام و معرفی برنامه

معرفی محتوا و موضوعات برنامه

گفت‌وگو با سه تن از دانش‌آموزان مکتب بی بی حلیمه در مورد رقابت لیسه‌های دخترانه در ولایت خوست و مشکلات این دانش‌آموزان

گفت‌وگو با بختنور بخیار، رییس معارف/آموزش و پرورش ولایت خوست دربارۀ راه‌اندازی این رقابت

گفت‌وگو با استاد ظاهر، آموزگار لیسۀ بی بی حلیمه در ارتباط به رقابت

گفت‌وگو با سفیه، مدیرۀ لیسه بی بی حلیمه در ولایت خوست در مورد تأثیرگذاری این رقابت

معرفی ادرس‌های انترنتی و شماره‌های تماس

ختم برنامه