دوشنبه 1 ميزان|مهر 1398 برابر با 23 سپتمبر 2019

معرفی لیسۀ شهرک آریا در شهر کابل

٦ حوت|اسفند ١٣٩٤ 
گزارش در بارۀ چه‌گونه‌گی فعالیت مکتب‌های خصوصی شهر کابل

جزییات بیشتر را در فایل صوتی شنونده باشید.