سه‌شنبه 2 ميزان|مهر 1398 برابر با 24 سپتمبر 2019

معرفی یک مکتب در ولایت لوگر

٥ حوت|اسفند ١٣٩٤ 
در این برنامه، لیسۀ عالی دنیا، یکی از مکتب‌های خوب ولایت لوگر معرفی شده است.