دوشنبه 1 ميزان|مهر 1398 برابر با 23 سپتمبر 2019

وضعیت آموزش و پرورش در مکتب معرفت

٥ حوت|اسفند ١٣٩٤ 
در این برنامه، لیسۀ عالی معرفت، یکی از مکتب‌هایی که بنیان‌گذار آن امسال در جمع ده معلم برتر جهان قرار گرفت، معرفی شده است.