دوشنبه 1 ميزان|مهر 1398 برابر با 23 سپتمبر 2019

شرایط برای دانش‌آموزان دختر در آموزشگاه‌های خصوصی شهر شبرغان

٢٠ دلو|بهمن ١٣٩٤ 
در این برنامه، یکی از آموزشگاه‌های خصوصی در شهر شبرغان معرفی می‌شود. در این آموزشگاه‌ صدها دانش‌آموز دختر و پسر آموزش می‌بینند.