سه‌شنبه 6 حوت|اسفند 1398 برابر با 25 فبروری 2020

استفادۀ دانش‌آموزان کابل از تعطیلات زمستانی

١٩ دلو|بهمن ١٣٩٤ 
در این برنامه، شنوندۀ گزارشی دربارۀ مرکز آموزشی رابین، امکانات، مشکلات و چه‌گونه‌گی استفادۀ دانش‌آموزان از این مرکز در شهر کابل باشید.