سه‌شنبه 6 حوت|اسفند 1398 برابر با 25 فبروری 2020

استفادۀ دانش‌آموزان شهر هرات از تعطیلات زمستانی

١٩ دلو|بهمن ١٣٩٤ 
دانش‌آموزان مکتب‌ها زمستان را به چشم فرصتی خوب می‌بینند تا برای رفتن به صنف‌های بالاتر آماده‌گی بگیرند. این فرصت به ویژه برای دانش‌آموزان صنف یازدهم و دوازدهم به دلیل نزدیک شدن‌شان به آزمون کانکور، اهمیت زیادی دارد.

در این برنامه، گزارشی داریم از یکی از مرکزهای آموزشی شهر هرات و استفادۀ دانش‌آموزان از فرصت‌های زمستانی.