سه‌شنبه 2 ميزان|مهر 1398 برابر با 24 سپتمبر 2019

آزمون کانکور امسال در بدخشان به خوبی سپری شد

٥ دلو|بهمن ١٣٩٤ 
بخش اول

اغاز برنامه

سلام و معرفی موضوع برنامه و ادرس های انترنیتی و شماره های تماس برنامه توسط مجری برنامه

بخش دوم

صحبت با دانش اموزان

بخش سوم

صحبت با آموزگاران

بخش چهارم

صحبت با مسوولین معارف بدخشان