سه‌شنبه 2 ميزان|مهر 1398 برابر با 24 سپتمبر 2019

همایون شهید، مکتبی با مدیریت سالم و موفق در شهر کابل

١٤ جدی|دی ١٣٩٤ 
لیسۀ همایون شهید یکی از مکتب‌های مربوط به حوزۀ سیزدهم آموزشی واقع در دشت برچی است که حدود چهار هزار دانش‌آموز پسر و دو هزار دانش‌آموز دختر دارد.

این مکتب با مدیریت خوب و سالمش توانسته است چالش‌ها و مشکلاتی را که فراراه دیگر مکتب‌ها اند، از پیش‌رو بردارد.

جزئیات بیشتر دربارۀ این مکتب را در برنامه بشنوید.