سه‌شنبه 2 ميزان|مهر 1398 برابر با 24 سپتمبر 2019

دانشگاه‌های خصوصی چه‌قدر به معیارها عمل کرده اند؟

١٨ دلو|بهمن ١٣٩٤ 
محمدفیصل امین، سخن‌گوی وزارت تحصیلات عالی می‌گوید که آن‌ها دورۀ سوم نظارت از دانشگاه‌ها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی را آغاز کرده اند و در این دوره با همۀ دانشگاه‌هایی که بر بنیاد معیارهای تعیین شده عمل نکرده اند، برخورد قانونی خواهند کرد.

فتاح فایق، استاد دانشگاه می‌گوید که حکومت افغانستان به بخش خصوصی نیاز دارد و باید در زمینۀ رشد و معیاری شدن دانشگاه‌های خصوصی بیشتر کار کند.