سه‌شنبه 2 ميزان|مهر 1398 برابر با 24 سپتمبر 2019

تأثیر جمع‌آوری معتادان بر جوانان چه بود؟

١٥ دلو|بهمن ١٣٩٤ 
محمدحنیف دانشیار، سخن‌گوی وزارت مبارزه با مواد مخدر می‌گوید که 3.2 میلیون شهروند افغانستان متعاد به مواد مخدر هستند و خدمات کنونی دولت با آن‌که خیلی تغییر هم کرده است، سود زیادی ندارد و نهادهای درمانی معتادان نمی‌توانند به آسانی این مشکل را حل کنند.

لیلا حیدری، مسؤول «کمپ مادر» می‌گوید که جمع‌آوری معتادان از سوی وزارت‌خانه‌های مبارزه با مواد مخدر و صحت، برای نهادهای مدنی‌یی که در راستای کاهش تقاضای مواد مخدر کار می‌کنند، قابل قبول نیست.