سه‌شنبه 6 حوت|اسفند 1398 برابر با 25 فبروری 2020

90 درصد جوانان از دولت‌مردان ناراضی اند

٢٨ جدی|دی ١٣٩٤ 
سید اختر سادات، پژوهشگر دفتر دموکراسی جهانی می‌گوید، بر بنیاد نظرسنجی‌یی که دفتر دموکراسی جهانی انجام داده، بزرگ‌ترین مشکل جوانان افغانستان، بیکاری و فقر است. نتایج این نظرسنجی نشان می‌دهد که بیش از 30 درصد مصاحبه ‌شونده‌گان آماده اند تا در انتخابات اشتراک کنند و 90 درصدشان گفته اند که سیاست‌مداران افغانستان تنها به خود فکر می‌کنند.