يک‌شنبه 31 سنبله|شهریور 1398 برابر با 22 سپتمبر 2019

فعالیت رسانه‌ها جوانان را به فرهنگ‌ کشورهای دیگر نزدیک‌تر می‌کند

٢٨ جدی|دی ١٣٩٤ 
تمنا فرهمند ضیایی، رییس دفتر موسسۀ تغییر اجتماعی برای زنان افغانستان می‌گوید که بیشتر شهروندان کشور نسبت به آن‌چه از رسانه‌های دیداری و شنیداری دریافت می‌کنند، سخت ناراحت و ناراض هستند. به باور او، این شهروندان از پیامدهایی که برنامه‌های رسانه‌ها روی فرزندان آن‌ها دارند، بیمناک اند و آینده‌یی را که رسانه‌ها برای آن‌ها رقم می‌زنند را تاریک، خطرناک و نگران‌کننده می‌دانند.