سه‌شنبه 6 حوت|اسفند 1398 برابر با 25 فبروری 2020

مسؤولیت جوانان در فعالیت‌های رسانه‌یی برای تأمین صلح و امنیت چیست؟

٢٢ جدی|دی ١٣٩٤ 
دفتر مدیوتیک افغانستان یک کارگاه آموزشی را زیر نام نقش رسانه‌ها در روند صلح و امنیت با جمعی از خبرنگاران 34 ولایت کشور برگزار کرده بود. در این کارگاه آموزشی بیشتر جوانان به این باور بودند که رسانه‌ها می‌توانند برای تحقق روندهای صلح و امنیت نقشی اساسی داشته باشند و برنامه‌هایی که خبرنگاران تهیه می‌کنند، فرهنگ زنده‌گی در سایۀ صلح در میان مردم ترویج می‌کنند.